Education

Education plan and program for 2023 (courses, trainings, workshops)

Predavanje o greškama veterinara i kako ih izbeći

Današnje predavanje (17.06.2023.) u organizaciji Regionalnog odbora Veterinarske komore Srbije “Beograd II” u okviru edukacija / programiranog usavršavanja veterinara u Nastavnom centru VMA, o greškama

Programirano usavršavanje veterinara

Vreme i mesto održavanja obuke: 17.06.2023. (subota), od 10:00h – 14:00h, Nastavni centar Vojnomedicinske akademije (VMA), Crnotravska 17, Beograd, levi bočni ulaz. Predavanje iz tematske

Programirano usavršavanje veterinara

Vreme i mesto održavanja obuke: 23.04.2023. (nedelja), od 10:00h – 14:00h, Vojnomedicinska akademija (VMA), Crnotravska 17, Beograd, levi bočni ulaz. Predavanje iz tematske oblasti: “Veoma