Programirano usavršavanje veterinara

Programirano usavršavanje veterinara

Vreme i mesto održavanja obuke: 17.06.2023. (subota), od 10:00h – 14:00h, Nastavni centar Vojnomedicinske akademije (VMA), Crnotravska 17, Beograd, levi bočni ulaz.

Predavanje iz tematske oblasti: “Najčešće greške veterinara u praksi koje mogu dovesti do nezadovoljstva pacijenata, klijenata, prijave i tužbe – kako ih izbeći i kako ih rešavati”
Predavač: Prof. Dr Vladimir Nešić
Informacije: 4 boda (akreditovani program obuke)
Organizator: Regionalni odbor Veterinarske komore Srbije grada Beograda “Beograd II”

Poštovane kolege,

Prijava radi prisustvovanja na edukaciji se obavlja na date email adrese i to: Regionalni odbor Veterinarske komore Srbije “Beograd II”: vksrobg2@gmail.com, uz obavezni Cc na adresu: nastasije@yahoo.com.

Prilikom slanja prijave potrebno je dostaviti ime i prezime i broj licence, a radi ulaska na VMA i evidentiranja neophodno je imati važeći dokument (npr. lična karta, pasoš, vozačka dozvola) i pozivnicu.

Kolegama koje se prijave za edukaciju biće dostavljena pozivnica koju treba pokazati službenom licu na ulazu.

Prisustvovanje edukaciji je omogućeno uz prethodnu registraciju i pozivnicu.

Evidencija na službenom ulazu VMA je u periodu od 9:30h-9:50h.

Srdačan pozdrav,

Dr Ivan Nastasijević, DVM
Naučni savetnik
Predsednik RO VKS Beograd II

Facebook
Twitter
LinkedIn