Science and profession

Current events in the development of science, profession and communication, at the national and international level

62.Međunarodna konferencija industrije mesa

Poštovane kolege, Na jesen, od 1-4.10.2023. biće održana 62. Međunarodna konferencija industrije mesa (MeatCon2023), Kopaonik (hotel “Grand”), koju organizuje Institut za higijenu i tehnologiju mesa.

Alternativni izvori proteina u ishrani

Poštovane kolege, Svedoci smo brzog napretka nauke i tehnologije, uključujući i nastojanja da se obezbede alternativni izvori proteina u ishrani rapidno narastajućeg broja stanovnika globalno.

Evropska medicinska agencija

Evropska medicinska agencija (European Medicines Agency (EMA)) je objavila anketu da se ispitaju stavovi, percepcija i znanje o antibioticima i antimikrobnoj rezistenciji, među veterinarima. Vaš

Konzumiranje proteina poreklom od insekata

Poštovane kolege, Svedoci smo brzog napretka nauke i tehnologije, uključujući i nastojanja da se obezbede alternativni izvori proteina u ishrani rapidno narastajućeg broja stanovnika globalno.

Razvoj digitalnih tehnologija

Poštovane kolege, Razvoj digitalnih tehnologija omogućava modernizaciju i unapređenje usluga koje veterinarska praksa omogućava pacijentima radi unapređenja nege i poslovnih izazova, poput telemedicine. Ispod je

Predavanje “Veoma praktična dermatologija”

Poštovane kolege, Predavanje: “Veoma praktična dermatologija”, koje je održala Dr Natalija Milčić Matić u okviru programiranog usavršavanja veterinara (edukacije), dana 23.04.2023., Nastavni centar VMA, je