Advanced training

62.Međunarodna konferencija industrije mesa

Poštovane kolege, Na jesen, od 1-4.10.2023. biće održana 62. Međunarodna konferencija industrije mesa (MeatCon2023), Kopaonik (hotel “Grand”), koju organizuje Institut za higijenu i tehnologiju mesa.

Alternativni izvori proteina u ishrani

Poštovane kolege, Svedoci smo brzog napretka nauke i tehnologije, uključujući i nastojanja da se obezbede alternativni izvori proteina u ishrani rapidno narastajućeg broja stanovnika globalno.

Evropska medicinska agencija

Evropska medicinska agencija (European Medicines Agency (EMA)) je objavila anketu da se ispitaju stavovi, percepcija i znanje o antibioticima i antimikrobnoj rezistenciji, među veterinarima. Vaš

Predavanje o greškama veterinara i kako ih izbeći

Današnje predavanje (17.06.2023.) u organizaciji Regionalnog odbora Veterinarske komore Srbije “Beograd II” u okviru edukacija / programiranog usavršavanja veterinara u Nastavnom centru VMA, o greškama

Konzumiranje proteina poreklom od insekata

Poštovane kolege, Svedoci smo brzog napretka nauke i tehnologije, uključujući i nastojanja da se obezbede alternativni izvori proteina u ishrani rapidno narastajućeg broja stanovnika globalno.

Razvoj digitalnih tehnologija

Poštovane kolege, Razvoj digitalnih tehnologija omogućava modernizaciju i unapređenje usluga koje veterinarska praksa omogućava pacijentima radi unapređenja nege i poslovnih izazova, poput telemedicine. Ispod je

Programirano usavršavanje veterinara

Vreme i mesto održavanja obuke: 17.06.2023. (subota), od 10:00h – 14:00h, Nastavni centar Vojnomedicinske akademije (VMA), Crnotravska 17, Beograd, levi bočni ulaz. Predavanje iz tematske

Predavanje “Veoma praktična dermatologija”

Poštovane kolege, Predavanje: “Veoma praktična dermatologija”, koje je održala Dr Natalija Milčić Matić u okviru programiranog usavršavanja veterinara (edukacije), dana 23.04.2023., Nastavni centar VMA, je

Programirano usavršavanje veterinara

Vreme i mesto održavanja obuke: 23.04.2023. (nedelja), od 10:00h – 14:00h, Vojnomedicinska akademija (VMA), Crnotravska 17, Beograd, levi bočni ulaz. Predavanje iz tematske oblasti: “Veoma