Evropska medicinska agencija

Evropska medicinska agencija

Evropska medicinska agencija (European Medicines Agency (EMA)) je objavila anketu da se ispitaju stavovi, percepcija i znanje o antibioticima i antimikrobnoj rezistenciji, među veterinarima.

Vaš odgovor je važan i doprineće boljem uvidu u situaciju u vezi sa praksama primene antibiotika i mogucnosti razvoja antimikrobne rezistencije.

Možete da popunite anketu klikom na web-link:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AMRsurvey-Veterinarians-2023?fbclid=IwAR3XXmLeTEi3DPm3CCuhlNumIOgEYz3r5BWDeAv21sMQxHVvIN9LnTU2ASk

Facebook
Twitter
LinkedIn