Konzumiranje proteina poreklom od insekata

Konzumiranje proteina poreklom od insekata

Poštovane kolege,

Svedoci smo brzog napretka nauke i tehnologije, uključujući i nastojanja da se obezbede alternativni izvori proteina u ishrani rapidno narastajućeg broja stanovnika globalno.
Razmatranja, predlozi i preporuke se kreću poslednjih godina u smeru konzumiranja proteina poreklom od insekata (insect-based proteins), ‘mesa’ biljnog porekla (plant-based meat), pa do ‘kultivisanog mesa’ (cultivated meat or cultured meat or cell-based meat).
Medjutim, masovnost proizvodnje takvih, alternativnih izvora proteina je suočena sa tehničkim, kulturološkim, etičkim aspektima. Kontinuitet u proizvodnji, aspekti kontrole bezbednosti i kvaliteta hrane treba budu razmatrani pažljivo i sistemi kontrole treba da budu bazirani na naučnoj evidenciji.Premda su gore navedeni trendovi neizbežni i biće sve više zastupljeni u bliskoj budućnosti, ‘tradicionalno’ stočarstvo i klasičan sistem proizvodnje u lancu mesa imaju i imaće veliki značaj kako za izbalansiranu ishranu i dobrobit za zdravlje ljudi, tako i za održivost životne sredine i biodiverziteta, sociološko-kulturoloških i ekonomskih vrednosti i treba da predstavlja deo rešenja za mnoge globalne probleme.

Stoga vam predlažem da pročitate ‘Dablinsku deklaraciju’ o značaju i društvenoj ulozi stočarstva. Na kraju teksta možete klikom da potpišete deklaraciju.

Veliki broj naših kolega veterinara u EU su potpisnici ove deklaracije. To je od direktnog značaja za održivost i budućnost naše struke.

THE DUBLIN DECLARATION OF SCIENTISTS ON THE SOCIETAL ROLE OF LIVESTOCK

https://www.dublin-declaration.org/?fbclid=IwAR2XFFH2cNFfPRV_MXM6JardePnQdJSkr_pGvAcT4GFlRdayY33h_HQgynA

Facebook
Twitter
LinkedIn