УРЕДБА О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2024. ГОДИНИ

УРЕДБА О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2024. ГОДИНИ

Поштоване колеге,

На 101. седници Владе Републике Србије одржаној дана 11.01.2024. донета је Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години.

Овом уредбом прописује се за буџетску 2024. годину обим средстава, врсте и максимални износи по врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину.

Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју утврђена су средства у износу од 1.300.000.000 динара од чега 1.200.000.000 динара из извора финансирања прихода буџета (01) и 100.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине.

Подстицаји се односе на:

  1. премије за млеко
  2. квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, краве дојиље, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице рибе шарана и квалитетне приплодне матице рибе пастрмке
  3. биљну производњу
  4. тов јунади, тов јагњади, тов јаради и тов свиња
  5. кошнице пчела
  6. краве за узгој телади за тов
  7. конзумну рибу

За колеге теренске ветеринаре који се баве великом/мешовитом праксом консолидација и унапређење сточарске производње су од кључног значаја, имајући у виду да се ојачавањем сточарства унапређују и ниво, разноврсност и цене ветеринарскиј услуга, а самим тим и добробит ветеринарске струке.

Консолидација сточарске производње такође унапређује и побољшава прехрамбену сигурност државе и подстиче равномернији регионални развој. Стога подржавамо напоре Владе Србије да у континуитету настави са повећавањем раздела буџета за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

Уредбу о о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години можете да преузмете на:

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:565ab3ab-6dba-4703-95ca-7723e8cf5d20

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn