Istorijat

Istorijat udruženja veterinara Srbije

Prvo udruženje veterinara je osnovano u Kraljevini Srbije 1890. godine na zboru marvenih lekara Srbije održanom od 21. – 24. oktobra iste godine u Beogradu, u zgradi Srpskog poljoprivrednog društva, koji je sazvao okružni marveni lekar III klase Lazar Najdanović (1851.-1898.) iz Ćuprije. Po otvaranju zbora izabrano je predsedništvo u sastavu: Jovan Ekerović, predsednik, marveni lekar I klase u remontnom odseku Ministarstva vojnog i dva sekretara, Milivoje Jovanović, okružni marveni lekar III klase u Kruševcu i Jovan Aleksić, okružni marveni lekar II klase u Požarevcu.

Udruženje je osnovano u vreme vladavine Kralja Milana Obrenovića, u okviru vojne veterinarske službe pod imenom „Udruženje marvenih lekara kraljevine Srbije“.  Udruženje je imalo za cilj da rešava stručna i naučna pitanja iz oblasti veterinarske medicine i stočarstva, odnosno da čuva narodno zdravlje i sprečava stočne zaraze.

Prvi Statut Udruženja marvenih lekara kraljevine Srbije usvojen je u Kragujevcu 1903. godine.

  1. godine “Udruženje marvenih lekara kraljevine Srbije” prestaje da postoji pod ovim nazivom, jer se tada na Kongresu veterinara tadašnje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca osniva “Jugoslovensko veterinarsko udruženje”, koje menja naziv 1949. godine u „Društvo veterinara i veterinarskih pomoćnika“.
  2. godine društvo menja naziv u „Savez društava veterinara i veterinarskih tehničara NR Srbije”, a potom „Društvo veterinara i veterinarskih tehničara NR Srbije”, kasnije SR Srbije, sve do 1993. godine kada se Statutom menja naziv u „Srpsko veterinarsko društvo“.

Od 20.10.2005. godine novim Zakonom o veterinarstvu, veterinari su ogranizovani u okviru “Veterinarske Komore Srbije“ (VKS), koja funkcioniše kao celina sa 28 Regionalnih odbora po geografskom položaju Republike Srbije. Regionalni odbori su posebni entiteti koji, prema Statutu VKS, uživaju autonomiju u realizaciji svojih aktivnosti, kroz usaglašen pristup sa ciljevima VKS i daju aktivan stručni doprinos radu komore.

Istorijat nastanka Regionalnog odbora Veterinarske komore Srbije grada Beograda “Beograd II“

Stupanjem na snagu Zakona o veterinarstvu od 20.10.2005. godine, po prvi put je ozakonjena i osnovana Veterinarska komora Srbije (VKS), kao udruženje veterinara koji žive i rade na teritoriji Republike Srbije i čije je uređenje i funkcionisanje regulisano Statutom VKS.

Dobrovoljnim udruživanjem veterinara članova VKS osnovani su Regionalni odbori.

Aprila 2006. godine održani su prvi regionalni izbori, čime je zvanično nastao i počeo sa radom Regionalni odbor VKS grada Beograda “Beograd II“ (RO VKS Beograd II), poštujući potrebe i profesionalni interes veterinara članova regionalnog odbora .

Predsednici Regionalnog odbora VKS grada Beograda “Beograd II“ u mandatnim periodima:

  • 2006-2010. – Dr Živorad Kostić
  • 2010-2014. – Dr Živorad Kostić
  • 2014-2019. – Dr Milan Đođrević
  • 2019-2023. – Dr.sci.vet.med. Slavica Bojković Kovačević
  • 2023-tekuće – Dr.sci.vet.med Ivan Nastasijević