Misija i vizija

One Health infographic diagram. Three sectors with icons of global health areas: healthy people, animals and environment. Vector clip art illustration.

MISIJA

Regionalni Odbor Veterinarske komore Srbije grada Beograda “Beograd II” (RO VKS Beograd II) zastupa profesionalne interese veterinara zaposlenih u različitim sektorima: praksa, laboratorijska dijagnostika, naučna istraživanja, obrazovanje, industrija, državni organi, Ministarstvo odbrane Republike Srbije i druge organizacije.

Svojim radom i nastupanjem Regionalni Odbor Veterinarske komore Srbije grada Beograda “Beograd II” ima za svoje primarne ciljeve unapređenje dobrobiti i zdravstvene zaštite životinja, javnog zdravlja, održive proizvodnje u lancu hrane i zaštite životne sredine u kontekstu Jednog zdravlja (One Health), kroz stalno unapređenje stručnih i naučnih znanja u veterinarskoj medicini.

Naše aktivnosti su u skladu sa nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom, kodeksom veterinarsko-medicinske etike i načelima struke.

Vodimo se principom: “Jedna profesija – Jedna vizija – Jedan glas”

VIZIJA

Da zastupanjem profesionalnih interesa veterinara, članova našeg regionalnog odbora, nastojimo da unapredimo stručnost, finansijski i društveni status i sveukupnu dobrobit naših kolega.

Da putem kontinuiranog stručnog usavršavanja, primenom aktuelnih naučnih i tehnoloških pristupa u praksi, uz odgovornost u radu i humanost, poštovanje profesionalnih i etičkih normi i visok nivo stručnosti članova našeg regionalnog odbora, u kontinuitetu doprinosimo kvalitetu rada Veterinarske komore Srbije.

Da unapredimo prepoznatljivost naših kolega na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou koja se bazira na visokom nivou znanja, stručnih veština i pružanja veterinarskih usluga, što vodi ka sticanju i održavanju društvenog ugleda.

Da kreiranjem novih ideja, uz pozitivnu energiju i duh zajedništva struke, doprinesemo radu Veterinarske komore Srbije i dobrobiti veterinarske struke.