Evropska medicinska agencija

Vote, checklist, rate, feedback, survey, election, to do list 76

Evropska medicinska agencija

Evropska medicinska agencija (European Medicines Agency (EMA)) je objavila anketu da se ispitaju stavovi, percepcija i znanje o antibioticima i antimikrobnoj rezistenciji, među veterinarima.

Vaš odgovor je važan i doprineće boljem uvidu u situaciju u vezi sa praksama primene antibiotika i mogucnosti razvoja antimikrobne rezistencije.

Možete da popunite anketu klikom na web-link:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AMRsurvey-Veterinarians-2023?fbclid=IwAR3XXmLeTEi3DPm3CCuhlNumIOgEYz3r5BWDeAv21sMQxHVvIN9LnTU2ASk

Facebook
Twitter
LinkedIn