Nova specijalizacija, Katedra za zoohigijenu Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu: „Sanitacija i biosigurnost sa zaštitom životne sredine“

Nova specijalizacija, Katedra za zoohigijenu Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu: „Sanitacija i biosigurnost sa zaštitom životne sredine“

Poštovane kolege,

Ovom prilikom vas obaveštavamo da je na Katedri za zoohigijenu Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu uspostavljen novi program stručne specijalizacije „Sanitacija i biosigurnost sa zaštitom životne sredine“ i u toku je upis kandidata.

Specijalizacija je pre svega namenjena kolegama na terenu.

Imajući u vidu aktuelnu epizootiološku situaciju u vezi sa Afričkom kugom svinja i drugim izazovima koji se odnose na zaštitu zdravlja životinja, odnosno veterinarsko javno zdravlje specijalizacija pruža stručno usavršavanje u kontekstu zaštite zdravlja životinja, očuvanja stočnog fonda i buduće uloge veterinarske struke u kontekstu „Jednog zdravlja“ (One Health).

Osnovni podaci o upisu specijalizacije:

  1. Konkursni rok za upis traje od 12.02. do 29.02. 2024. godin
  2. U okviru ovog konkursa upisaće se do 20 prijavljenih kandidata.
  3. Na stručnu specijalizaciju „Sanitacija i biosigurnost, sa zaštitom životne sredine“ mogu da se upišu doktori veterinarske medicine, doktori medicine, diplomirani inženjeri poljoprivrede, master inženjeri poljoprivrede, strukovni sanitarno-ekološki inženjeri, strukovni master sanitarno—ekološki inženjeri, diplomirani biolozi, diplomirani ekolozi, master biolozi, master ekolozi, diplomirani inženjeri zaštite životne sredine.
  4. Rangiranje kandidata će se vršiti na osnovu prosečne ocene kandidata na prethodnim studijama kao i stepena prethodnog obrazovanja.
  5. Cena stručne specijalizacije „Sanitacija i biosigurnost, sa zaštitom životne sredine“ je 120 000 dinara, naknada za polaganje završne provere znanja je 30 000 dinara, dok se svaka provera znanja tokom stručne specijalizacije naplaćuje 500 dinara. Za strane državljane cena stručne specijalizacije je 2000 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:
1. Originalna dokumenta na uvid
2. Prijavu (dobija se na Fakultetu) za učešće na konkursu sa sledećim podacima: ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon i e-mail adresa.
3. Overenu kopiju diplome i dodatke diplomi, odnosno uverenje o završenom studijskom programu osnovnih, master, odnosno integrisanih akademskih ili strukovnih studija.
4. Izvod iz matične knjige rođenih
5. Izvod iz knjige državljana
6. Dokaz o uplati naknade za troškove prijavljivanja i evidencije u iznosu od 6000,00 dinara koji se uplaćuje na žiro račun Fakulteta br. 840-1825666-41. Poziv na broj: 500-2, sa naznakom: „Za prijavu na konkurs za stručne specijalizacije“.

Prijave za konkurs se primaju svakog radnog dana od 12. 02. do 29. 02. 2024. godine u vremenu od 9 do 13 časova na Fakultetu veterinarske medicine u kancelariji broj 26, kod referenta za poslediplomske studije.

Preliminarna rang lista će biti objavljena 01. 03. 2024. godine posle 15 časova na internet stranici Fakulteta (www.vet.bg.ac.rs).

 

Organizacija nastave:

Program je definisan kroz 12 predmeta koji se realizuju tokom studija. Nastava će biti realizovana putem predavanja i praktične nastave. Predavanja će biti organizovana po tzv. mešovitom modelu na Fakultetu i putem online platforme Zoom, pri čemu će studenti moći da izaberu da li će fizički dolaziti na nastavu ili će je pratiti putem online platforme uživo, takođe svim studentima će bit obezbeđen video materijal koji mogu koristiti.

Praktična nastava će biti organizovana na Fakultetu i zavisno od programske jedinice na terenu. Nastava će biti organizovana petkom od 15h do 19h i subotom od 9h do 15h.

Nastava će biti organizovana po modelu (jedan predmet jedan mesec), kako bi  kolege mogle da usklade svoje radne obaveze sa organizacijom nastave.

 

– –

Detaljnije informacije o programu specijalizacije i upisu možete dobiti od rukovodioca specijalizacije, prof dr Milutina Đorđevića na (milutin@vet.bg.ac.rs) ili tel. +381628038410.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn