Antimikrobna rezistencija (AMR) kod kućnih ljubimaca

Antimikrobna rezistencija (AMR) kod kućnih ljubimaca

Antimikrobna rezistencija (AMR) je istaknuta globalna pretnja po javno zdravlje koja pogađa milione širom sveta. Stoga, AMR predstavlja vitalno zdravstveno pitanje; Potrebno je razumeti da samo racionalna upotreba antimikrobnih sredstava omogućava očuvanje njihove efikasnosti, uključujući i njihovu primenu kod kućnih ljubimaca.

Prekomerna upotreba, neodgovarajuće propisivanje i neodgovarajuće odlaganje antimikrobnih sredstava rizikuju da ubrzaju razvoj patogena otpornih na lekove u životnoj sredini, u ljudi i životinja.

Veterinarska profesija ima odgovornost u obezbeđivanju mudre i oprezne upotrebe antimikrobnih sredstava kako bi se sačuvala njihova efikasnost i sprečio razvoj antimikrobne rezistencije.

Poslednjih godina razvijeno je više nacionalnih i međunarodnih smernica u maloj praksi promovišući racionalnu upotrebu antimikrobnih sredstava kod kućnih ljubimaca. Na primer, inicijative za upravljanje antimikrobnim sredstvima u okviru veterinarske medicine zagovaraju uskraćivanje prepisivanja antimikrobnih sredstava za stanja za koja bi se očekivalo da će takvi lekovi imati minimalan uticaj na ishod pacijenata, npr. akutna dijareja, povraćanje, bolest donjeg urinarnog trakta mačaka i kašalj gornjih disajnih puteva.

Veterinari najčešće navode pritisak vlasnika kućnih ljubimaca kao doprinos prepisivanju antimikrobnih lekova. Angažovanje vlasnika kućnih ljubimaca u upravljanju antimikrobnim sredstvima moglo bi smanjiti ovaj pritisak. Kratka edukativna animacija mogla bi olakšati komunikaciju ove poruke. Uticaj animacije na mišljenja učesnika u vezi sa propisivanjem antimikrobnih lekova i svest o AMR-u je procenjen putem randomizovanog kontrolisanog ispitivanja vlasnika kućnih ljubimaca koji su posećivali šest veterinarskih klinika u Velikoj Britaniji.

Grupa vlasnika koja je slušala kratku edukativnu animaciju će se verovatnije složiti sa veterinarom da bi manja upotreba antimikrobnih sredstava pomogla u održavanju buduće efikasnosti u lečenju njihovog kućnog ljubimca i da bi zahtevanje antimikrobnih sredstava od svog veterinara moglo da dovede do prekomerne upotrebe i povećanja rizika od razvoja AMR.

Da li smatrate da je kratka edukativna animacija u vezi sa primenom antimikrobnih preparata i razvojem antimikrobne rezistencije namenjena vlasnicima kućnih ljubimaca korisna za Vašu praksu?

https://www.cdc.gov/healthypets/pdfs/publications/antibiotic-resistance-H.pdf

 

Reference:

Allerton  F, Prior  C, Bagcigil  A  et al.  (2021) Overview and evaluation of existing guidelines for rational antimicrobial use in small-animal veterinary practice in Europe. Antibiotics  2021; 10:409. doi:10.3390/antibiotics10040409

Morley  PS, Apley  MD, Besser  TE  et al.  (2005) Antimicrobial drug use in veterinary medicine. J Vet Intern Med; 19: 617–29. doi:10.1111/j.1939-1676.2005.tb02739.x

Wright E, Jessen LR, Tompson A, Rutland C, Singleton D, Battersby I, Gajanayake I, Mosher M, Pfleger S, Gemmill T, Sparks T, Sørensen TM, Allerton F. (2024) Influencing attitudes towards antimicrobial use and resistance in companion animals-the impact on pet owners of a short animation in a randomized controlled trial. JAC Antimicrob Resist. 6(3):dlae065. doi: 10.1093/jacamr/dlae065.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn