3. međunarodna konferencija, Antimikrobna rezistencija – trenutno stanje i perspektive, 16-18.05.2024., Novi Sad (3rd International Conference Antimicrobial Resistance – current state and perspectives 16th – 18th of May, 2024 Novi Sad, Serbia)

3. međunarodna konferencija, Antimikrobna rezistencija – trenutno stanje i perspektive, 16-18.05.2024., Novi Sad (3rd International Conference Antimicrobial Resistance – current state and perspectives 16th – 18th of May, 2024 Novi Sad, Serbia)

Otvoren je poziv za abstrakte za 3. međunarodnu konferenciju, Antimikrobna rezistencija – trenutno stanje i perspektive, 16-18.05.2024., Novi Sad u organizaciji Departmana za veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Informacije u vezi sa konferencijom možete preuzeti na:

https://amr.nsveterina.edu.rs/?utm_source=lIn&utm_medium=2&utm_id=AMR%202024. 

Facebook
Twitter
LinkedIn