62.Međunarodna konferencija industrije mesa

Butcher inspecting meat

62.Međunarodna konferencija industrije mesa

Poštovane kolege,

Na jesen, od 1-4.10.2023. biće održana 62. Međunarodna konferencija industrije mesa (MeatCon2023), Kopaonik (hotel „Grand“), koju organizuje Institut za higijenu i tehnologiju mesa.

https://meatcon.rs/

Konferencija će biti (kao i prethodne MeatCon) bodovana od strane Veterinarske komore Srbije sa aproksimativno 20-ak bodova.

Na konferenciji ću održati ‘keynote’ prezentaciju na temu: „Challenges in agri-food chain: Biosensors in the meat production chain“:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=573816708226495&id=100067945119883&mibextid=Nif5oz

Tema je u vezi sa projektom DIBMES TTP 1125, Program Transfer Tehnologija, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, u vezi sa razvojem biosenzora u kontinuumu farma-klanica koji vodim kao rukovodilac projekta i projektom ‘MicroLabAptaSense’, program IDEJE, Fond za nauku, gde rukovodim radnim paketom.

U oba projekta realizovao sam saradnju između mog Instituta (Institut za higijenu i tehnologiju mesa) i BioSens Instituta, Univerzitet u Novom Sadu.

Facebook
Twitter
LinkedIn