Aviarna influenca kod životinja (mačaka) predstavlja rizik za zdravlje životinja, industriju živinskog mesa, ekonomski status farmera, međunarodnu trgovinu i zdravlje ljudi

Aviarna influenca kod životinja (mačaka) predstavlja rizik za zdravlje životinja, industriju živinskog mesa, ekonomski status farmera, međunarodnu trgovinu i zdravlje ljudi

Sadašnja žairšta aviarne influence (ptičji grip) su izazvala devastaciju u populaciji živortinja naročito kada je u pitanju živina, divlje ptice i pojedini sisari i stoga uticali na dobrobit i poslovanje farmera i trgovinu hranom. Iako aviarna influenca uglavnom predsravlja bolest životinja, takođe bi mogla da bude uzrok i tekućeg rizika po ljude.

Organizacija za poljoprivredu I hranu Ujedinjenih nacija (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)), Svetska zdravstvena organizacija (UN World Health Organization (WHO)) i Svetska organizacija za zdravlje životinja (World Organisation for Animal Health (WOAH)) apeluju na sve države da rade zajedno kroz među-sektorsku saradnju kako bi sačuvali zdravlje životinja koliko god je to moguće i zaštitili zdravlje ljudi.

Virus aviarne influence se uobičajeno širi među pticama, ali povećan broj potvrđenih slučajeva H5N1 aviarne influence među populacijom sisara – koji su biološki bliži ljudima nego ptice – su podstakli sumnju da bi virus mogao da se adaptira tako da može da izazove infekciju ljudi. Dalje, neki sisari mogu da posluže i kao rezervoari za mešanje virusa influence (mixing vessels), što bi moglo da dovede do nastanka novih varijanti virusa koji bi mogli da budu još virulentniji i tako ugroze zdravlje životinja i ljudi.

Linija virusa aviarne influence H5N1 utvrđenog kod gusaka u proviniciji Guangdong, Kina je prvi put oktrivena 1996. godine i od tada izaziva oboljenja ptica. Od 2020. godine, varijanta tog virusa koja pripada H5, podtip 2.3.4.4b izazvala je do sada neviđeni broj uginuća kod divljih ptica i živine u mnogim zemljama Afrike, Azije i Evrope. U 2021. godini virus se proširio i na područje Severne Amerike, a u 2022. godini i na područja Centralne i Južne Amerike.

Ono što posebno izaziva pažnju je učestala pojava aviarne influence (H5N1) kod mačaka u Poljskoj. Naime, dana 27.06.2023. nacionalna kontakt osoba za međunarodne zdravstvene regulative u Poljskoj (International Health Regulation National Focal Point of Poland of WHO) je prijavila Svetskoj zdravstvenoj organizaciji neobična uginuća registrovana kod mačaka širom zemlje. Počevši od 11.07.2023. 47 uzoraka je bilo testirana poreklom od 46 mačaka i jednog ulovljene divlje mačke (karakal), pri čemu su 29 uzoraka bili pozitivni na prisustvo virusa H5N1. 14 mačaka je stoga eutanazirano, a 11 mačaka je uginulo, sa poslednjim ugonućem prijavljenim 30.06.2023.

Izvor izloženosti mačaka virusu je trenutno nepoznat i epizootiološka istraga je u toku.

Sporadične infekcije mačaka virusom influence A(H5N1)  su i prethodno bile prijavljivane, ali ovo je prvi izveštaj da je tako veliki broj inficiranih mačaka prijavljen u širokom geografskom području unutar Poljske.

Do 12.07.2023. nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije ljudi virusom A(H5N1), koji su bili u kontaktu sa inficiranim mačkama.

Rizik za infekciju ljudi nakon kontakta sa inficiranim mačkama se za sada procenjuje na nacionalnom nivou kao nizak za opštu populaciju i kao nizak-srednji za vlasnike mačaka i ljude koji su, poput veterinara, izloženi tokom rada kontaktu sa mačkama inficiranim virusom A(H5N1), a koji je koriste odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu.

Svetska zdravstvena organizacija za zdravlje životinja (WOAH) smatra da je aviarna influenca (ptičji grip) visoko zarazno virusno oboljenje koje pogađa divlje ptice i živinu. Ova bolest je takođe detektovana, premda ređe, kod sisara, uključujući ljude. Pored uticaja ove bolesti na zdravlje životinja, bolest ima devastirajući efekat na industriju živine, ugrožavajući i sa ekonomskog aspekta farmere, sigurnost snabdevanja hranom i međunarodnu trgovinu.

Stoga smatramo i predlažemo da bi bilo veoma dobro da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede / Uprava za veterinu, naučni i specijalistički veterinarski instituti, kao i kolege na terenu dodatno obrate pažnju na razvoj epizootiološke situacije u vezi sa prisustvom virusa aviarne influence A(H5N1) u populacijama divljih ptica, živine i mačaka, kako bi se blagovremeno preduzimale sve neophodne mere preventive i kontrole u cilju sprečavanja širenja ove bolesti, kao i zaštite zdravlja ljudi. Kolegama koji se bave praksom savetujemo da prilikom sprovođenja kliničkih protokola koriste opremu za ličnu zaštitu.

Dodatne infornacije možete da pogledate na:

https://www.who.int/news/item/12-07-2023-ongoing-avian-influenza-outbreaks-in-animals-pose-risk-to-humans

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON476

https://www.woah.org/app/uploads/2023/07/qa-avian-influenza-in-cats.pdf

04.08.2023.

Priredio:

Dr.sci.vet. Ivan Nastasijević, DVM

Naučni savetnik

Predsednik RO VKS Beograd II

 

Facebook
Twitter
LinkedIn