DABLINSKA DEKLARACIJA: THE DUBLIN DECLARATION OF SCIENTISTS ON THE SOCIETAL ROLE OF LIVESTOCK

DABLINSKA DEKLARACIJA: THE DUBLIN DECLARATION OF SCIENTISTS ON THE SOCIETAL ROLE OF LIVESTOCK

Poštovane kolege,
Svedoci smo brzog napretka nauke i tehnologije, uključujući i nastojanja da se obezbede alternativni izvori proteina u ishrani rapidno narastajućeg broja stanovnika globalno.
Razmatranja, predlozi i preporuke se kreću poslednjih godina u smeru konzumiranja proteina poreklom od insekata (insect-based proteins), ‘mesa’ biljnog porekla (plant-based meat), pa do ‘kultivisanog mesa’ (cultivated meat or cultured meat or cell-based meat).
Medjutim, masovnost proizvodnje takvih, alternativnih izvora proteina je suočena sa tehničkim, kulturološkim, etičkim aspektima. Kontinuitet u proizvodnji, aspekti kontrole bezbednosti i kvaliteta hrane treba budu razmatrani pažljivo i sistemi kontrole treba da budu bazirani na naučnoj evidenciji.
Premda su gore navedeni trendovi neizbežni i biće sve više zastupljeni u bliskoj budućnosti, ‘tradicionalno’ stočarstvo i klasičan sistem proizvodnje u lancu mesa imaju i imaće veliki značaj kako za izbalansiranu ishranu i dobrobit za zdravlje ljudi, tako i za održivost životne sredine i biodiverziteta, sociološko-kulturoloških i ekonomskih vrednosti i treba da predstavlja deo rešenja za mnoge globalne probleme.
Stoga vam predlažem da pročitate ‘Dablinsku deklaraciju’ o značaju i društvenoj ulozi stočarstva. Na kraju teksta možete klikom da potpišete deklaraciju.
Veliki broj naših kolega veterinara u EU su potpisnici ove deklaracije. To je od direktnog značaja za održivost i budućnost naše struke.
THE DUBLIN DECLARATION OF SCIENTISTS ON THE SOCIETAL ROLE OF LIVESTOCK
See Translation
Home
DUBLIN-DECLARATION.ORG
https://www.dublin-declaration.org
Livestock systems must progress on the basis of the highest scientific standards. They are too precious to society to become the victim of simplification, reductionism or zealotry. These systems must continue to be embedded in and have broad approval of society. For that, scientists are asked to pro…
Facebook
Twitter
LinkedIn