EU VODIČI ZA TRANSPORT ŽIVOTINJA

EU VODIČI ZA TRANSPORT ŽIVOTINJA

Vodiči za transport životinja su projekat koji finansira Evropska komisija i razvijen je između 2015. i 2017. kako bi se poboljšala dobrobit glavnih vrsta životinja od kojih se dobija hrana (goveda, svinje, živina, ovce i konji) tokom njihovog transporta unutar Evropske unije (EU) i u treće zemlje na tov, priplod ili klanje.

Rezultati projekta se sastoje od pet vodiča (jedan za svaku vrstu životinja, dostupnih na engleskom jeziku, odnosno i na ruskom jeziku za goveda) za dobru i bolju praksu tokom transporta životinja, 17 tehničkih listova sa podacima koji se fokusiraju na najpraktičnije informacije (dostupni na osam jezika EU) i pet video zapisa (jedan za svaku vrstu životinja, dostupnih na osam jezika EU).

Vodiči i video zapisi predstavljaju odličan materijal za obuku vozača i odgovornog osoblja zaposlenog u objektima za klanje/industriji mesa. Materijal može biti koristan i za edukaciju studenata, kao i obuku veterinarskih inspektora, odnosno osvežavanje znanja.

 

Dostupni su sledeći tehnički dokumenti:

Vodiči za dobru praksu transportovanja životinja

Tehnički dokumenti

 • Ček lista za vozače (engleski i ruski jezik)

 

GOVEDA

 • Utovar i istovar goveda (engleski i ruski jezik)
 • Transport na velike udaljenosti (engleski i ruski jezik)
 • Transport teladi (engleski i ruski jezik)
 • Transport krava u laktaciji (engleski i ruski jezik)

SVINJE

KONJI

 • Pravilno rukovanje konjima (engleski i ruski jezik)
 • Hranjenje i pojenje konja (engleski i ruski jezik)
 • Utovar i prostor za konje (engleski i ruski jezik)
 • Napajanje

ŽIVINA

 • Priprema vozila, vozača i utovar živine (engleski i ruski jezik)
 • Priprema i prihvatanje brojlera za utovar (engleski i ruski jezik)
 • Priprema i prihvatanje iznošenih koka nosilja za utovar (engleski i ruski jezik)

OVCE

 • Transport na velike udaljenosti (engleski i ruski jezik)
 • Prevencija stresa od toplote i hladnoće (engleski i ruski jezik)
 • Spremnost (fizičko i zdravstveno stanje) ovaca i jagnjadi (engleski i ruski jezik)

 

VIDEO ZAPISI (5 min)

 • Dobre i bolje prakse u transportu živine

https://www.youtube.com/watch?v=MmdnHyfsVNk&list=PLpC8eSF4MyA8tkSolCw6yNgPSNaqDhkuw&index=48

 

 • Dobre i bolje prakse u transportu svinja

https://www.youtube.com/watch?v=_FZp5uF4K58&list=PLpC8eSF4MyA8tkSolCw6yNgPSNaqDhkuw&index=10

 

 • Dobre i bolje prakse u transportu goveda

https://www.youtube.com/watch?v=m0kLo3CsvBw&list=PLpC8eSF4MyA8tkSolCw6yNgPSNaqDhkuw&index=19

 

 • Dobre i bolje prakse u transportu konja

https://www.youtube.com/watch?v=y4y99VCvpbs&list=PLpC8eSF4MyA8tkSolCw6yNgPSNaqDhkuw&index=31

 

 • Dobre i bolje prakse u transportu ovaca

https://www.youtube.com/watch?v=KN6f9VIb92g&list=PLpC8eSF4MyA8tkSolCw6yNgPSNaqDhkuw&index=40

 

 

Dokumente možete preuzeti na:

https://food.ec.europa.eu/animals/animal-welfare/animal-welfare-practice/animal-welfare-during-transport/animal-transport-guides_en

 

– –

Pripremio:

Dr.sci.vet.med. Ivan Nastasijević, DVM

Naučni savetnik

Predsednik RO VKS Beograd II

Facebook
Twitter
LinkedIn