Federacija veterinara Evrope sprovodi anketu u vezi sa statusom veterinara.

Vote, checklist, rate, feedback, survey, election, to do list 76

Federacija veterinara Evrope sprovodi anketu u vezi sa statusom veterinara.

Poštovane kolege,
Federacija veterinara Evrope (Federation of Veterinarians of Europe – FVE) sprovodi anketu (prethodne dve ankete realizovane 2015 i 2018) u vezi sa statusom veterinara.
Odziv iz naše zemlje je veoma nizak, u odnosu na anketu iz 2018. Stoga su kolege iz FVE zamolili VKS da se motivišu kolege iz Srbije da uzmu učešća u anketiranju.
Smatram da je, u duhu pouzdanosti i prepoznatljivosti veterinarske struke na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, veoma dobro da i naše kolege odvoje malo vremena da popune anketu. Potrebno je 10-15 min.
Link za pristup anketi:

https://survey.vetspanel.com/S2/150/FVE/

Facebook
Twitter
LinkedIn