Generički mačji alergijski dermatitis: Novi terapijski pristup

Doctor Checking Cats Ears

Generički mačji alergijski dermatitis: Novi terapijski pristup

Poštovane kolege,

Generički mačji alergijski dermatitis: Novi terapijski pristup

Mačke koje imaju dermatitis alergijskog porekla često ližu, grizu i češu regije na koži zahvaćene ovim promenama usled iritacije. Kao posledica, razvijaju se abrazije, miliarni dermatitis, lezije i samo-izazvana alopecija.
Američka agencija za hranu i lekove – FDA (US Food and Drug Administration) je odobrila nedavno preparat „Modulis“ (Provetica, LLC, USA).
„Modulis“ za mačke (koji sadrži ciklosporin / cyclosporine u istoj koncentraciji i dozi kao prethodno odobreni preparat pod imenom „Atopica“ za mačke) suzbija alergijski proces koji izaziva svrab.

Preskripcija je u obliku rasrvora, u bočicama od 15 ml, and 30 ml, namenjena primeni kod mačaka starih najmanje 6 meseci i težine najmanje 1,4 kg.
Možete da pogledate dodatne informacije kolikom na sledeći link:

https://www.veterinarypracticenews.com/generic-feline-allergic-dermatitis-med-oked-by-fda/

Facebook
Twitter
LinkedIn