Imenovan Dr Ivan Nastasijević za člana ekspertske radne grupe za veterinarsko javno zdravlje i održivost Federacije veterinara Evrope (FVE Working Group Veterinary Public Health & Sustainability) za mandatni period 2023-2026.

Imenovan Dr Ivan Nastasijević za člana ekspertske radne grupe za veterinarsko javno zdravlje i održivost Federacije veterinara Evrope (FVE Working Group Veterinary Public Health & Sustainability) za mandatni period 2023-2026.

 

Poštovane kolege,

Ovom prilikom vas obaveštavamo da je Dr Ivan Nastasijević, DVM (predsednik našeg Regionalnog odbora VKS “Beograd II”) imenovan za člana ekspertske radne grupe za veterinarsko javno zdravlje i održivost Federacije veterinara Evrope (FVE Working Group Veterinary Public Health & Sustainability) za mandatni period 2023-2026.

Aktivnosti radne grupe za veterinarsko javno zdravlje i održivost Federacije veterinara Evrope obuhvataju rad na usvajanju stručnih stavova (position papers), predloga za usvajanje propisa na nivou EU, tehničkih, naučno-baziranih izveštaja o bezbednim i održivim sistemima lanca hrane u aspektima koji se odnose na veterinarsko javno zdravlje i ulogu veterinara u realizaciji strategije Evropske unije `od farme do viljuške` (EU farm to fork strategy) u okviru agende `Zeleni dogovor` (EU Green Deal).

Posebna pažnja će biti posvećena tranziciji ka održivom sistemu farmskog uzgoja životinja i lanca proizvodnje hrane i postizanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN Sustainable Development Goals – SDGs), kao i angažmanu FVE u aktivnostima Evropske agencije za bezbednost hrane (European Food Safety Authority – EFSA) i komitetima Codex alimentarius.

Želimo Dr Nastasijeviću dobar rad i stručni doprinos radu FVE, kao i produktivnu saradnju sa kolegama, članovima odnosne radne grupe u donošenju novih i svežih ideja za transformaciju sistema proizvodnje hrane životinjskog porekla, što treba da omogući održivost i unapredi sigurnost lanca snabdevanja hranom.

 

Dr Milan Đorđević, DVM

Glavni i odgovorni urednik

 

Facebook
Twitter
LinkedIn