Incident u Aranđelovcu – demolirane prostorije veterinarske ambulante

Incident u Aranđelovcu – demolirane prostorije veterinarske ambulante

Poštovane koleginice i kolege,

Ispred RO VKS Beograd II, najoštrije osuđujemo napad na veterinarsku ambulantu „Nikita“ u Aranđelovcu i našu koleginicu DVM Snežanu Stojanović.

Ovim putem pružamo punu podršku kolegama u Šumadijskom okrugu i saglasni smo da, shodno predlogu kolega,  treba da se sazove Skupština VKS na kojoj će se usvojiti  stav koji će se odnositi na zaštitu profesionalnog integriteta doktora veterinarske medicine u R Srbiji.

Podržavamo pravovremeno reagovanje VKS prema svim nadležnim organima i redakcijama elektronskih i pisanih medija u cilju zaštite profesionalnog i lićnog integriteta koleginice koja je bila ugrožena događajem u Aranđelovcu, kao i svih kolega na teritoriji naše države.

Dopis VKS u vezi sa ovim nemilim događajem je dostupan na:

Демолиране просторије ветеринарске амбуланте у Аранђеловцу (vetks.org.rs)

 

– –

Dr.sci.vet. Ivan Nastasijević, DVM

Naučni savetnik

Predsednik RO VKS Beograd II

 

– –

Milan Đorđević, DVM

Glavni i odgovorni urednik

Facebook
Twitter
LinkedIn