Kakvo je Vaše mišljenje o testiranju sastojaka hrane na laboratorijskim životinjama?

Drug testing on laboratory animal mice

Kakvo je Vaše mišljenje o testiranju sastojaka hrane na laboratorijskim životinjama?

Kakvo je Vaše mišljenje o testiranju sastojaka hrane na laboratorijskim životinjama?

Kompanije koje se bave proizvodnjom ingredijenata/aditiva u hrani sve više nastoje da zamene testiranja na laboratorijskim životinjama (iako se još uvek ne mogu u potpunosti isključiti) pristupom ‘organs on a chip’ koji omogućava integraciju različitih tipova ćelija na jednom čipu što omogućava in vitro testiranja, kao na primer veštačka jetra (lab-made liver) ili veštačka pluća (lab-made lung).

Možete više o tome da pročitate u članku u kome je Dr Alie de Boer sa Mastricht Univerziteta (Holandija) opisala sadašnje aktuelnosti u vezi sa alternativom testiranja laboratorijskih životinja:

https://www.foodunfolded.com/article/food-testing-on-animals-ask-the-expert

Facebook
Twitter
LinkedIn