Kontinuirana edukacija za veterinare praktičare – VetCE Virtual

Kontinuirana edukacija za veterinare praktičare – VetCE Virtual

Poštovane kolege,

Platforma VetCE Virtual za kontinuiranu edukaciju omogućava razmenu iskustava i predstavlja primenu aktuelnih stručnih protokola u veterinarskoj medicini.

VetCE Virtual organizuje 11.11.2023. kurs (koji se prenosi uživo) u vezi sa protokolima za anesteziju: “Anesthesia Insights: Making Every Breath Count“, 12 EST – 3:30 EST (18:00h – 21:30h, Beograd)

Registracija na: https://vetce.events/november-11th-anesthesia/?campaign=B1021

Kurs se sastoji od tri jednočasovna predavanja-radionice gde će biti pokrivene razne teme, poput: intraoperativna terapija tečnostima (Intraoperative Fluid Therapy), algoritam hipotenzije (Hypotension Algorithm) koji omogućava precizno upravljanje tečnošću prilikom primene protokola za anesteziju.

Posebne teme koje će biti razmatrane su: „Zadrži ritam: razmatranja anestetika za pacijente sa srčanim oboljenjima“ („Keep the Beat: Anesthetic Considerations for Patients with Cardiac Disease“) i analgezija (anestetici/opioidi i njihove alternative) kako bi se obezbedilo sveobuhvatno razumevanje strategija za upravljanje bolom.

Facebook
Twitter
LinkedIn