Modernizacija inspekcije mesa – projekat EU COST Action 18105: Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance (RIBMINS)

Modernizacija inspekcije mesa – projekat EU COST Action 18105: Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance (RIBMINS)

Projekat EU COST Action 18105: Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance (RIBMINS) koji se odnosi na modernizaciju inspekcije mesa (2019-2023) je imao za cilj da, uzimajući u obzir generičke preporuke Evropske agencije za razvoj inspekcije mesa bazirane na oceni rizika (European Food Safety Authority), predloži model za moderni, fleksibilni i dinamični sistem za osiguranje bezbednosti mesa zasnovan na oceni rizika.
Očekivano je da će praktična primena ovog, modernog sistema inspekcije mesa biti spora, postepena i bazirana na pažljivom pristupu unapređenja inspekcije mesa, što obuhvata razvoj metoda kontrole, fina podešavanja i testiranje praktične izvodljivosti i opšteg uticaja na sistem veterinarske inspekcije i industriju mesa.

 

Informacije u vezi sa projektom RIBMINS možete da pogledate na adresi:

https://ribmins.com

 

Facebook
Twitter
LinkedIn