Odluka o usvajanju stava Regionalnog odbora Veterinarske komore Srbije grada Beograda „Beograd II”: Konsultacije u vezi kriterijuma za Program mera

Odluka o usvajanju stava Regionalnog odbora Veterinarske komore Srbije grada Beograda „Beograd II”: Konsultacije u vezi kriterijuma za Program mera

Poštovane kolege,

Upravni odbor Regionalnog odbora Veterinarske komore Srbije grada Beograda „Beograd II” je na 3. elektronskoj sednici doneo Odluku o usvajanju stava u vezi sa sastankom predsednika svih Regionalnih odbora Veterinarske komore Srbije (VKS), svih organa i telа VKS i predstavnika VKS u međunarodnim organizacijama, koji je sazvan u petak (03.11.2023.) od strane rukovodstva VKS i odnosi se na konsultacije u vezi sa kriterijumima i cenama za Program mera.

Odluku možete preuzeti na:

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:a12927e3-cee1-3b62-84d5-546443ccf23f

 

– –

Dr.sci.vet. Ivan Nastasijević, DVM

Naučni savetnik

Predsednik RO VKS „Beograd II”

Facebook
Twitter
LinkedIn