Predlog Upravnog odbora RO VKS Beograd II vezi sa utvrđivanjem kriterijuma za vrednovanje i način bodovanja kod prijava veterinarskih stanica, veterinarskih klinika i veterinarskih ambulanti koje učestvuju na Konkursu za ustupanje poslova iz Programa mera za period od 2025-2030.

Predlog Upravnog odbora RO VKS Beograd II vezi sa utvrđivanjem kriterijuma za vrednovanje i način bodovanja kod prijava veterinarskih stanica, veterinarskih klinika i veterinarskih ambulanti koje učestvuju na Konkursu za ustupanje poslova iz Programa mera za period od 2025-2030.

Poštovane kolege članovi Upravnog odbora RO VKS Beograd II,

 

Obaveštavamo Vas da je na osnovu izjašnjavanja članova Upravnog odbora RO VKS Beograd II po tački dnevnog reda br. 2, na elektronskoj 4. sednici održanoj dana 07.11.2023. većinom glasova doneta Odluka o usvajanju stava u vezi sa utvrđivanjem kriterijuma za vrednovanje i način bodovanja kod prijava veterinarskih stanica, veterinarskih klinika i veterinarskih ambulanti koje učestvuju na Konkursu za ustupanje poslova iz Programa mera za period od 2025-2030.

Odluku možete preuzeti u prilogu ili na:

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:12c5eaae-a61f-4539-ae0c-b663d558da6d

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn