Predmet: Programirano usavršavanje veterinara, 30.03.2024. (subota), Nastavni centar Vojnomedicinske akademije (VMA)

Predmet: Programirano usavršavanje veterinara, 30.03.2024. (subota), Nastavni centar Vojnomedicinske akademije (VMA)

Vreme i mesto održavanja obuke: 30.03.2024. (subota), od 10:00h – 14:00h, Nastavni centar Vojnomedicinske akademije (VMA), Crnotravska 17, Beograd, levi bočni ulaz.

Predavanje iz tematske oblasti: “Nove neinvazivne metode uzorkovanja životinja: tumačenje rezultata laboratorijskih analiza u dijagnostici zaraznih bolesti”

Predavači: Dr Vesna Milićević, Dr Ljubiša Veljović, Dr Dimitrije Glišić

 

4 boda (akreditovani program obuke)

 

Organizator: Regionalni odbor Veterinarske komore Srbije grada Beograda “Beograd II”

Prijava radi prisustvovanja na edukaciji se obavlja na date email adrese i to:

Regionalni odbor Veterinarske komore Srbije “Beograd II”: vksrobg2@gmail.com, uz Cc na adresu: info@vetksbeograd2.rs.

Prilikom slanja prijave potrebno je dostaviti ime i prezime i broj licence, a radi ulaska na VMA i evidentiranja neophodno je imati važeći dokument (npr. lična karta, pasoš, vozačka dozvola) i pozivnicu.

Kolegama koje se prijave za edukaciju biće dostavljena pozivnica koju treba pokazati službenom licu na ulazu.

Prisustvovanje edukaciji je omogućeno uz prethodnu registraciju i pozivnicu.

Evidencija na službenom ulazu VMA je u periodu od 9:30h-9:50h.

Srdačan pozdrav,

– –

Dr.sci.vet.med. Ivan Nastasijević, DVM

Naučni savetnik

Predsednik RO VKS Beograd II

 

Facebook
Twitter
LinkedIn