Radionica: Upotreba veterinarskih medicinskih preparata u pčelarstvu u Evropskoj uniji

Radionica: Upotreba veterinarskih medicinskih preparata u pčelarstvu u Evropskoj uniji

U okviru projekta  B-THENET & EU Pollinator Week 2023 (EU nedelja oprašivača) biće održan specijalni događaj dana 29.11.2023. u organizaciji Copa-Cogeca (Copa predstavlja 22 miliona evropskih farmera, dok Cogeca predstavlja 22000 poljoprivrednih zadruga).

Copa-Cogeca (https://copa-cogeca.eu) nastoji da poljoprivreda EU bude održiva, inovativna i kompetitivna kako bi se obezbedila prehrambena sigurnost za više od 500 miliona građana.

Stoga, evropski farmeri i poljoprivredne zadruge nastoje da proizvedu i isporuče na tržište poljoprivredne proizvode koje građani EU očekuju i zahtevaju, u okvirima poljoprivrede okrenute tržišnim zahtevima koji podrazumevaju najviši nivo bezbednosti hrane, zaštite zdravlja i dobrobiti biljaka i životinja.

Despoina Iatridou (Federacija Veterinara Evrope) će održati prezentaciju o upotrebi veterinarskih medicinskih preparata u pčelarstvu i govoriće o novim propisima koji su definisani novom regulativom o veterinarsko medicinskim preparatima.

Ostale teme obuhvataju kontrolu varooze (Andrea Gyorffy), dostupnost veterinarskih medicinskih preparata pčelarima u Francuskoj (Jean-Marie Hedon) i druge teme koje se odnose na regulatorne aspekte.

Kada? Sreda, 29 novembar 
Vreme? 13:30h -15:00h CET
Gde? Copa – Cogeca, Brisel

 

Program radionice je dostupan na: https://www.bthenet.eu/event/eu-pollinators-week/#rsvp-now 

 

Možete da pratite predavanje preko linka:

Meeting linkhttps://izslt.webex.com/izslt/j.php?MTID=mf9e15df3cb14bfc481c21ff4bc93775c

Facebook
Twitter
LinkedIn