PRAVILNIK o uslovima za stavljanje životinja u promet, načinu pregleda pošiljke životinja pre utovara, obrascu uverenja o zdravstvenom stanju životinja, obrascu potvrde o zdravstvenom stanju pošiljke životinja u prometu, sadržini i načinu vođenja evidencije o izdatim uverenjima i potvrdama (Sl. glasnik RS, br. 18 od 8. marta 2024.).

PRAVILNIK o uslovima za stavljanje životinja u promet, načinu pregleda pošiljke životinja pre utovara, obrascu uverenja o zdravstvenom stanju životinja, obrascu potvrde o zdravstvenom stanju pošiljke životinja u prometu, sadržini i načinu vođenja evidencije o izdatim uverenjima i potvrdama (Sl. glasnik RS, br. 18 od 8. marta 2024.).

Poštovane kolege,

Usvojen je novi PRAVILNIK o uslovima za stavljanje životinja u promet, načinu pregleda pošiljke životinja pre utovara, obrascu uverenja o zdravstvenom stanju životinja, obrascu potvrde o zdravstvenom stanju pošiljke životinja u prometu, sadržini i načinu vođenja evidencije o izdatim uverenjima i potvrdama (Sl. glasnik RS, br. 18 od 8. marta 2024.).

Odredbe Pravilnika se odnose na pošiljke životinja koje se otpremaju van teritorije epizootiološke jedinice i koje podležu veterinarsko-sanitarnom pregledu pre utovara, osim:

1) registrovanih kopitara u sportske ili rekreativne svrhe, ili ako su namenjeni učestvovanju na kulturnim ili sličnim događajima, ili ako se kreću isključivo zbog privremene ispaše ili rada;

2) pčelinjih zajednica radi ispaše ili prodaje;

3) jednodnevne živine iz odobrenih objekata za inkubiranje jaja i jednodnevne pernate divljači;

4) žive ribe i riblje mlađi radi daljeg uzgoja i poribljavanja;

5) živine i kunića koji se sa gazdinstva upućuju direktno na klanje u klanicu;

6) puževa;

7) pasa i mačaka, osim ako posebnim propisom nije drugačije propisano.

 

Pravilnik donosi olakšice za pčelare imajući u vidu da za potrebe selidbe i prodaje pčela, nije više potrebno:

1- Transportno uverenje za selidbu pčela (Uverenje o zdravstvenom stanju po­šiljke životinja u unutrašnjem prometu),

2- Plaćanje naknada za izdavanje Uverenja o zdravstvenom stanju životinja u unutrašnjem prometu,

3- Dezinfekcija vozila pre selidbe od strane teritorijalno nadležne veterinarske stanice.

 

Pravilnik možete da preuzmete na:

https://www.vet.minpolj.gov.rs/storage/2024/03/Pravilnik-o-uslovima-za-stavlјanje-zivotinja-u-promet-nacinu-pregleda-posilјke-zivotinja-pre-utovara-obrascu-uverenja-o-zdravstvenom-sta.pdf

 

                       

Facebook
Twitter
LinkedIn