Sastanak VKS u vezi sa programom mera zdravstvene zaštite životinja

Sastanak VKS u vezi sa programom mera zdravstvene zaštite životinja

Poštovane kolege,

Sastanak predsednika svih Regionalnih odbora Veterinarske komore Srbije (VKS), svih organa i tela VKS i predstavnika VKS u međunarodnim organizacijama biće održan dana 03.11.2023., sa početkom u 12:00h, na katedri za porodiljstvo, sterilitet i VO Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu.

Predloženi dnevni red je sledeći:

  1. Konsultacije u vezi kriterijuma za Program mera
  2. Cene za aktivnosti iz Programa mera
  3. Razno

Vaše predloge za dopunu dnevnog reda sastanka, odnosno za usvajanje stava Upravnog odbora RO VKS Beograd II možete da dostavite na vksrobg2@gmail.com ili info@vetksbeograd2.rs.

Tokom sledeće nedelje Upravni odbor RO VKS Beograd II usvojiće stav u vezi sa gore navedenim temama (biće postavljeno na našu internet stranicu), koji ćemo zastupati na sastanku.

 

– –

Dr.sci.vet. Ivan Nastasijević, DVM

Naučni savetnik

Predsednik RO VKS Beograd II

 

Facebook
Twitter
LinkedIn