Stav Federacije veterinara Evrope (FVE) i preporuke o upotrebi telemedicine

Stav Federacije veterinara Evrope (FVE) i preporuke o upotrebi telemedicine

Ovaj dokument predstavlja pregled veterinarske telemedicine zajedno sa preporukama veterinarskim regulatornim telima za podršku prednostima telemedicine uz sprečavanje ili ublažavanje rizika da će telemedicina uticati na kvalitet pruženih usluga ili nezavisnu poziciju veterinara.

Telemedicina je alat za podršku veterinarima. Može da dopuni druge metode za konsultacije ili za postavljanje dijagnoze. Telemedicina je važan alat za podršku veterinarima u pružanju usluga društvu. Koji god alati da se koriste, veterinari bi trebalo da budu u mogućnosti da koriste svoje profesionalno rasuđivanje i uvek su lično i u potpunosti odgovorni za profesionalne usluge koje pružaju.

Evidentan je kontinuirani napredak novih tehnologija i veštačke inteligencije (AI) koji bi mogli da dopune telemedicinu. Telemedicina obuhvata daljinske interakcije između veterinara i klijenata i pacijenata (npr. daljinski pregled, daljinsko konsultovanje, daljinske (zvanične) inspekcije, daljinska dijagnostika, daljinsko prepisivanje lekova), između samih veterinara ili sa drugim stručnjacima (medicinski podaci koje generišu treće strane).

FVE smatra da su fizičke konsultacije sa pregledom, propisivanjem i izdavanjem veterinarskih lekova životinjama poželjnije u odnosu na elektronske načine.

Veterinarska profesija je slobodna profesija. Reč „slobodna“ odnosi se na profesionalno nezavisan položaj koji veterinari imaju u obavljanju veterinarske medicine. Reč „profesija“ povezana je sa obećanjem ili zakletvom koja se daje kada se novi diplomci „proglase“ i dobiju licencu (dozvolu) za obavljanje prakse.

U zakonodavstvu EU, slobodne profesije su definisane kao one koje se primenjuju na osnovu relevantnih profesionalnih kvalifikacija, u ličnom, odgovornom i profesionalno nezavisnom svojstvu, od strane onih koji pružaju intelektualne i konceptualne usluge, u interesu klijenta i javnosti.

Kad god novi alati i tehnologije postanu dostupni veterinarima, važno je osigurati da ovi alati i tehnologije budu korisni za veterinarsku profesiju i da ne utiču negativno na način na koji veterinari pružaju svoje usluge na kvalifikovan, nezavisan i odgovoran način.

Uzimajući u obzir izveštaj Evropskog koordinacionog odbora za obuku u veterini (European Coordinating Committee on Veterinary Training – ECCVT) o potencijalnim prilikama i rizicima nakon upotrebe i prekomernog oslanjanja na digitalne tehnologije i veštačku inteligenciju, da bi se izbegla zloupotreba telemedicine i smanjila asimetrija informacija, veterinari bi trebalo da budu vezani etičkim i zakonskim obavezama. u korišćenju telemedicine. Priroda informacija, radnje i zaključci ili preporuke koji mogu uslediti su od ključne važnosti za životinju, vlasnika životinje i veterinara.

FVE prepoznaje da se veterinarska telemedicina sastoji od 4 stuba:

 

  1. Daljinsko konsultovanje
  2. Daljinska dijagnoza
  3. Daljinsko prepisivanje
  4. Medicinski podaci koje generišu treće strane

 

Više informacija na temu telemedicine u veterinarskoj profesiji dostupne su na:

https://fve.org/cms/wp-content/uploads/049-Use-of-Telemedicine_adopted_June2024.pdf

https://eccvt.fve.org/cms/wp-content/uploads/DTAI-WG-final-report_ECCVT-adopted.pdf

 

 

 
Facebook
Twitter
LinkedIn