UREDBA o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini

UREDBA o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini

Vlada Republike Srbije je usvojila Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini (8/2023-8, 21/2023-3, 27/2023-19, 42/2023-5, 52/2023-4, 55/2023-3, 60/2023-3, 69/2023-3, 78/2023-3, 83/2023-6, 89/2023-53, 93/2023-23):

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2023/8/4/reg 

 

Izmene i dopune ove Uredbe su donete 27.10.2023. (Službeni glasnik RS”, број 93/23):

http://www.minpolj.gov.rs/download/uredba-o-izmenama-i-dopuni-uredbe-o-raspodeli-podsticaja-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-u-2023-godini-2/?script=lat

 

Uredbom je značajno uvećan budžet za predviđene podsticaje (subvencije) namenjene poljoprivredi i ruralnom razvoju, uključujući sektor stočarstva.

Pozdravljamo napore Vlade Republike Srbije koji se ogledaju u značajnom povećanju budžeta za podsticaje u stočarstvu, sa nadom i očekivanjem da će se takav trend nastaviti u 2024. godini i dalje. Nastavak podrške stočarima je od ključnog značaja za oporavak i konsolidaciju stočarske proizvodnje i obezbeđenje prehrambene sigurnosti zemlje.

Direktna plaćanja isplaćuju se u odgovarajućim maksimalnim iznosima (član 6. Uredbe):

1) premiju za mleko koje ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kvalitet sirovog mleka u iznosu od deset dinara po litru mleka za zahteve za premiju za četvrti kvartal 2022. godine, odnosno u iznosu od 15 dinara po litru mleka za prvi kvartal 2023. godine, kao i u iznosu od 19 dinara po litru mleka za drugi i treći kvartal 2023. godine;

2) brisana je (vidi član 3. Uredbe – 27/2023-19)

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 40.000 dinara po grlu;

4) podsticaje za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove u iznosu od 40.000 dinara po grlu;

5) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve u iznosu od 7.000 dinara po grlu;

6) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače i nerastove u iznosu od 18.000 dinara po grlu;

7) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;

8) podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;

9) podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;

10) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu;

11) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;

12) podsticaje za tov junadi u iznosu od 15.000 dinara po grlu u tovu;

13) podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;

14) podsticaje za tov jaradi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;

15) podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;

16) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 800 dinara po košnici;

17) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 20.000 dinara po grlu;

18) podsticaje za žensku telad od kvalitetnih priplodnih krava prvotelki u iznosu od 25.000 dinara po kvartalu;

19) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od deset dinara po kilogramu proizvedene ribe.

18) brisana je (vidi član 3. Uredbe – 27/2023-19)

*Službeni glasnik RS, broj 21/2023

**Službeni glasnik RS, broj 42/2023

 

Facebook
Twitter
LinkedIn