Visoko patogena avijarna influenca kod goveda

Visoko patogena avijarna influenca kod goveda

Tekuće širenje ptičjeg gripa visoke patogenosti (High Pathogenicity Avian Influenza – HPAI) u različitim regionima sveta, zajedno sa nedavnim otkrivanjem slučajeva kod goveda, izaziva zabrinutost u međunarodnoj zajednici.

Dok HPAI prvenstveno pogađa živinu i divlje ptice, ptičji grip se povremeno može preneti na sisare, uključujući ljude. U poslednje dve godine prijavljuje se sve veći broj slučajeva ptičjeg gripa H5N1 kod kopnenih i vodenih sisara.

Nedavno prijavljena otkrića HPAI kod mlečnih goveda u SAD (Colorado, Idaho, Kansas, Michigan, North Carolina, New Mexico, Ohio, South Dakota, Texas), potvrđena 30.04.2024.  izazvala su međunarodnu zabrinutost. Zaraza goveda može biti asimptomatska ili sa blagom bolešću koja pokazuje nespecifične kliničke znakove kao što su smanjena proizvodnja mleka, gušće mleko nalik kolostrumu, smanjen apetit, letargija, groznica i dehidracija. Ove infekcije kod goveda mogu ukazivati na povećan rizik da se virusi H5N1 bolje prilagođavaju sisarima i potencijalno pređu na ljude i drugu stoku.

Dosadašnja početna istraživanja pokazala su da je sirovo mleko od zaraženih mlečnih krava visoko rizičan materijal. Stoga bi trebalo odobriti prodaju samo mleka poreklom od zdravih životinja. Postoje dokazi o horizontalnom prenosu virusa sa zaraženih krava u laktaciji na druge životinje, uključujući mačke i živinu.  Nije identifikovana specifična adaptacija virusa ni na ljude ni na sisare. Nekoliko studija se sprovodi kako bi se dalje istražile patogeneza i putevi prenosa ovih virusa, uključujući između goveda i sa goveda na druge životinje.

Pravovremeno i transparentno izveštavanje je ključno za održavanje dobrog razumevanja situacije i sprečavanje bilo kakve vrste dezinformacija ili dezinformacija.

U saradnji sa svojim Referentnim centrima, mrežama stručnjaka i zemljama članicama, Svetska organizacija za zdravlje životinja (World Organization for Animal Health – WOAH) pažljivo prati situaciju kako bi procenila rizike za životinje, ali i za ljude, koji se trenutno smatraju malim.

WOAH poziva svoje zemlje članice da:

  1. Uspostave pojačan NADZOR protiv ptičjeg gripa (HPAI) kod domaćih i divljih ptica.
  2. UKLJUČE HPAI kao diferencijalnu dijagnozu, kod drugih vrsta životinja, uključujući goveda i druge životinje, sa visokim rizikom od izloženosti HPAI virusima, a posebno:

– Životinje koje pokazuju kliničke znake kompatibilne sa ptičjim gripom;

– Bolesne ili uginule domaće životinje u blizini zahvaćenih objekata;

– Sumnjive, uključujući naizgled zdrave životinje, koje su bile izložene ili su epidemiološki povezane sa sumnjivom ili potvrđenom HPAI kod ptica ili goveda (tj. koje se nalaze u područjima visokog rizika od HPAI ili u oblastima gde je potvrđen HPAI).

PRIJAVITI slučajeve HPAI kod svih životinjskih vrsta, uključujući neobične domaćine, WOAH-u preko Svetskog informacionog sistema o zdravlju životinja (World Animal Health Information System – WAHIS). Genetske sekvence virusa ptičjeg gripa treba deliti u javno dostupnim bazama podataka.

RAZMOTRITI vakcinaciju živine kao komplementarne mere za kontrolu ptičjeg gripa.

SPREČITI unošenje i širenje bolesti primenom strogih mera biosigurnosti na gazdinstvima, posebno na farmama mlečnih goveda.

PRIMENITI dobru proizvodnu i higijensku praksu prilikom rukovanja životinjskim proizvodima. Sirovo mleko ili proizvodi od sirovog mleka od krava zaraženih HPAI ili izloženih onima zaraženim HPAI ne bi trebalo da se koriste za ishranu životinja ili za ishranu ljudi.

ZAŠTITITI ljude u bliskom kontaktu sa bolesnom stokom ili drugom bolesnom stokom i njihovim proizvodima. Izloženi ljudi uvek treba da preduzmu mere predostrožnosti kako bi izbegli zarazu i umanjili rizik od mehaničkog prenosa virusa koji bi mogao da zarazi stoku ili kućne ljubimce. Ovo treba da uključuje nošenje lične zaštitne opreme, izbegavanje posete drugim prostorijama za uzgoj životinja nakon izlaganja i sprovođenje standardnih mera bezbednosti hrane pri rukovanju životinjskim proizvodima od izloženih životinja.

 

Više informacija na:

https://www.woah.org/en/high-pathogenicity-avian-influenza-in-cattle/

 

 

 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn