FVE komentari na EU uredbu za dobrobit životinja tokom transporta

FVE komentari na EU uredbu za dobrobit životinja tokom transporta

FVE pozdravlja predloženu EU uredbu za dobrobit životinja tokom transporta (legislative proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of animals during transport and related operations, amending Council Regulation (EC) No 1255/97 and repealing Council Regulation (EC) No 1/2005), sa ciljem da ažurira zastarela pravila i odgovori na savremene potrebe.

 

FVE predlaže sledeća poboljšanja:

🚚 generalno smanjenje vremena transporta životinja i zalaganje za transport što bliže lokacijama rađanja i klanja.

📄 Poboljšano sprovođenje i neka pojašnjenja i poboljšanja u nekoliko članova, uključujući definisanje obima, standarda za transportne svrhe i kvalifikacije službenika za dobrobit životinja.

🚢 uključujući pomorski transport u proračune vremena putovanja i postavljanje temperaturnih raspona specifičnih za vrstu.

 

Predlozi FVE, za unapređenje legislative u vezi sa transportom životinja, možete preuzeti na:

https://fve.org/cms/wp-content/uploads/Animal-Transport-Proposal-FVE-Comments-R9.pdf

Posebno treba obratiti pažnju na predlog u vezi sa „Službenikom za dobrobit životinja“ (Animal Welfare Officer). FVE predlaže da se tekst uredbe izmeni tako da piše: „Službenik za dobrobit životinja“ označava NEZAVISNU osobu koja je direktno zadužena za dobrobit životinja koje se prevoze brodom, tokom trajanja putovanja na moru. U idealnom slučaju, ovaj službenik za zaštitu životinja treba da bude veterinar. Službenik za dobrobit životinja mora da bude pod nadzorom i da formalno podnosi izveštaje nadležnom centralnom službeniku za dobrobit životinja prevoznika, idealno veterinaru, koji direktno izveštava operatera kako bi mu omogućio donošenje odluka. SLUŽBENICI ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA MORAJU DA RADE NEZAVISNO → FVE veruje da „službenik za zaštitu životinja“ mora biti NEZAVISNA osoba direktno zadužena za dobrobit životinja koje se prevoze.

Facebook
Twitter
LinkedIn