Televeterina: Modernizacija i unapređenje usluga u veterinarskoj praksi

Televeterina: Modernizacija i unapređenje usluga u veterinarskoj praksi

Modernizacija i unapređenje usluga u veterinarskoj praksi se odnosi i na primenu televeterine. 

 

Primer platforme koja može da bude koristan alat u unapređenju veterinarske prakse je `Otto-pilot`, namenjen za moderne veterinarske klinike. Otto predstavlja integirsanu platformu za komunikaciju sa klijentima što pomaže veterinarskim klinikama da unaprede i usmeravaju komunikaciju, povećaju profitabilnost i zadovoljstvo klijenata.

Više informacija na:

https://otto.vet/?utm_source=Rebrand%20Email&utm_medium=VPN&utm_campaign=Meet%20Otto 

 

Drugi primer platforme za televeterinu je `Vetzy` (primenjen od aprila meseca 2023. u Hrvatskoj), sa mogućnošću da se mogu kupiti prepaid kartice u supermarketima koje omogućavaju korisnicima da mogu da komuniciraju 24/7 online sa dostupnim veterinarom.

Više informacija na: https://vetzy.online/

 

 

Dostupna platforma za televeterinu u Srbiji je `Frendo` namenjena za pružanje personalizovane, stručne i sveobuhvatne nege za sve vrste kućnih ljubimaca 

Više informacija na: https://frendo.io/frendo-je/ 

Facebook
Twitter
LinkedIn