Dodatni trening iz oblasti Urgentne medicine i nege

Health care researchers working in life science laboratory, medical science technology research

Dodatni trening iz oblasti Urgentne medicine i nege

Uvek kada su naši pacijenti suočeni sa stanjem opasnim po život, odnosno kada su u putanju urgentne situacije, tim veterinara praktičara odgovara takvim potrebama.

Za brz i efektivan odgovor na ovakve, hitne situacije potreban je dodatni trening iz oblasti Urgentne medicine i nege (Emergency and Critical Care – ECC).

Svi članovi tima veterinarske službe treba da pohađaju trening u odnosu na svoju ulogu u obezbeženju usluga iz oblasti Urgentne medicine i nege (ECC).

‘VetMedTeam’ obezbedđuje asinhroni, online / instructor-based kurseve iz oblasti Urgentne medicine i nege (ECC). Popust za prijavu na kurs je otvoren do 31.05.2023.

Možete da pogledate VetMedTeam CE Catalog (https://www.vetmedteam.com/classes.aspx) da odaberete opciju koja najviše odgovara, kao I kurseve koji se ne naplaćuju, za samostalno učenje (free self-study courses): https://www.vetmedteam.com/classes-free.aspx.

Srdačan pozdrav,

Dr Ivan Nastasijević

Naučni savetnik

Predsednik RO VKS Beograd II

Facebook
Twitter
LinkedIn